iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Leasing

Leasing är en långtidshyra där du nyttjar det leasade objektet, men det är banken som äger det under avtalstiden. Leasing är ett bra alternativ för dig som har för avsikt att köpa utrustningen när leasingperioden är slut.

För vem?

Leasing passar bra åt företag som behöver finansiera maskiner och inventarier utan att behöva binda eget kapital.

Vad och hur länge kan jag leasa?

Lös egendom, som är avskrivningsbar och kan tas upp som en tillgång, är möjlig att leasa. Leasingperiodens längd är beroende av vilken utrustning som avses, den förväntade ekonomiska livslängden och era egna önskemål.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett effektivt sätt att behålla kapital och stärka kassaflödet.
  • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
  • Kostnaden fördelas under den avtalsperiod som utrustningen används.
  • Fasta månadsavgifter förenklar budgetering och planering av din ekonomi.
  • Du behöver inte ligga ute med moms.

Vad händer när avtalet löper ut?

Då kan du välja mellan att köpa utrustningen till ett förutbestämt restvärde alternativt förlänga avtalet. Du kan även anvisa en annan köpare som då får köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Leasing

Leasing är en långtidshyra där du nyttjar det leasade objektet, men det är banken som äger det under avtalstiden. Leasing är ett bra alternativ för dig som har för avsikt att köpa utrustningen när leasingperioden är slut.

För vem?


Leasing passar bra åt företag som behöver finansiera maskiner och inventarier utan att behöva binda eget kapital.

Vad och hur länge kan jag leasa?


Lös egendom, som är avskrivningsbar och kan tas upp som en tillgång, är möjlig att leasa. Leasingperiodens längd är beroende av vilken utrustning som avses, den förväntade ekonomiska livslängden och era egna önskemål.

Vad händer när avtalet löper ut?

Då kan du välja mellan att köpa utrustningen till ett förutbestämt restvärde alternativt förlänga avtalet. Du kan även anvisa en annan köpare som då får köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett effektivt sätt att behålla kapital och stärka kassaflödet.
  • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
  • Kostnaden fördelas under den avtalsperiod som utrustningen används.
  • Fasta månadsavgifter förenklar budgetering och planering av din ekonomi.
  • Du behöver inte ligga ute med moms.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här intill.