iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Hyra

Med ett hyresavtal ges du flexibla möjligheter att byta, uppgradera eller komplettera utrustningen under avtalstiden. Hyra passar bra för företag som vill ha funktionen och nyttjanderätten i utrustningen men slippa ägandet.

För vem?

Hyra passar det flexibla företaget som vill kunna göra förändringar i sin utrustning under avtalstiden utan att behöva binda företagets eget kapital.

Vad och hur länge kan jag hyra?

Lös egendom, som är avskrivningsbar och kan tas upp som en tillgång, är möjlig att hyra. Hyresperiodens längd är beroende av vilken utrustning som avses, den förväntade ekonomiska livslängden och era egna önskemål.

Fördelar med att hyra

 • Du kan uppgradera eller byta utrustningen under avtalsperioden.
 • Du behöver inte binda eget kapital, använda säkerheter eller låsa ditt kreditutrymme.
 • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
 • Hyra är skattemässigt avdragsgill då den dras som en kostnad.
 • Du behöver inte ligga ute med moms.
 • Möjlighet att fördela kostnaderna över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar.

Vad händer när avtalet löper ut?

Du kan då välja att köpa utrustningen till marknadsmässigt pris, returnera den eller förlänga avtalet. Du kan även anvisa en tredje part som köpare.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Hyra

Med ett hyresavtal ges du flexibla möjligheter att byta, uppgradera eller komplettera utrustningen under avtalstiden. Hyra passar bra för företag som vill ha funktionen och nyttjanderätten i utrustningen men slippa ägandet.

För vem?

Hyra passar det flexibla företaget som vill kunna göra förändringar i sin utrustning under avtalstiden utan att behöva binda företagets eget kapital.

Vad och hur länge kan jag hyra?

Lös egendom, som är avskrivningsbar och kan tas upp som en tillgång, är möjlig att hyra. Hyresperiodens längd är beroende av vilken utrustning som avses, den förväntade ekonomiska livslängden och era egna önskemål.


Vad händer när avtalet löper ut?

Du kan då välja att köpa utrustningen till marknadsmässigt pris, returnera den eller förlänga avtalet. Du kan även anvisa en tredje part som köpare.

Fördelar med att hyra

 • Du kan uppgradera eller byta utrustningen under avtalsperioden.
 • Du behöver inte binda eget kapital, använda säkerheter eller låsa ditt kreditutrymme.
 • Du behöver inte redovisa produkten som en tillgång i balansräkningen.
 • Hyra är skattemässigt avdragsgill då den dras som en kostnad.
 • Du behöver inte ligga ute med moms.
 • Möjlighet att fördela kostnaderna över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss via formuläret här intill.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande