iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

IT

Utvecklingen inom IT och kontorsutrustning går mycket snabbt och en väl fungerande IT-struktur är idag ett absolut måste för alla företag och organisationer. Tillsammans med övrig infrastruktur på arbetsplatsen är det en nödvändighet för en effektiv och väl fungerande vardag

Utrustning inom kontor och IT utvecklas ständigt och utbyteshastigheten ökar såväl för traditionella som nya produkter på marknaden. En flexibel lösning gör det enkelt att komplettera och uppgradera din kontorsmiljö, samtidigt som du kan förädla och förändra företagets inriktning.

En modern utrustning ger avgörande marknadsfördelar och konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare och partners.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som gör det möjligt att hålla en hög nivå på utrustning, med löpande uppgraderingar av såväl inredning som hård- och mjukvara.

Exempel på utrustning

  • Datorer, skrivare, servrar, IT-tillbehör
  • Programvaror
  • Säkerhet
  • Möbler och inredning
  • Kaffe- och dryckesmaskiner

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

IT

Utvecklingen inom IT och kontorsutrustning går mycket snabbt och en väl fungerande IT-struktur är idag ett absolut måste för alla företag och organisationer. Tillsammans med övrig infrastruktur på arbetsplatsen är det en nödvändighet för en effektiv och väl fungerande vardag

Utrustning inom kontor och IT utvecklas ständigt och utbyteshastigheten ökar såväl för traditionella som nya produkter på marknaden. En flexibel lösning gör det enkelt att komplettera och uppgradera din kontorsmiljö, samtidigt som du kan förädla och förändra företagets inriktning.

En modern utrustning ger avgörande marknadsfördelar och konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare och partners.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som gör det möjligt att hålla en hög nivå på utrustning, med löpande uppgraderingar av såväl inredning som hård- och mjukvara.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Exempel på utrustning

  • Datorer, skrivare, servrar, IT-tillbehör
  • Programvaror
  • Säkerhet
  • Möbler och inredning
  • Kaffe- och dryckesmaskiner

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande