iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Vård

Inom vårdsektorn finns många investeringar du behöver göra för att hänga med i den utvecklingstakt som råder. Kundernas förväntningar ökar i takt med marknadsutvecklingen, samtidigt som det även gäller att hålla jämna steg med lagar och förordningar inom den sektor du är verksam i. Detta sätter stor press på ditt kapital och valet av en attraktiv finansieringsform.

Modern och säker medicinsk utrustning skapar avgörande marknadsfördelar och konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som dagligen hanterar olika typer av vårdsutrustning.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som gör det möjligt för dig att alltid hålla din vårdutrustning på toppnivå.

Exempel på utrustning

  • Tandläkarutrustning
  • IT-utrustning för bruk inom vården
  • Behandlingsutrustning
  • Möbler

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Vård

Inom vårdsektorn finns många investeringar du behöver göra för att hänga med i den utvecklingstakt som råder. Kundernas förväntningar ökar i takt med marknadsutvecklingen, samtidigt som det även gäller att hålla jämna steg med lagar och förordningar inom den sektor du är verksam i. Detta sätter stor press på ditt kapital och valet av en attraktiv finansieringsform.

Modern och säker medicinsk utrustning skapar avgörande marknadsfördelar och konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som dagligen hanterar olika typer av vårdsutrustning.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som gör det möjligt för dig att alltid hålla din vårdutrustning på toppnivå.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Exempel på utrustning

  • Tandläkarutrustning
  • IT-utrustning för bruk inom vården
  • Behandlingsutrustning
  • Möbler

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande