iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Industri

En förmånligt finansierad maskinpark i en kapitalkrävande bransch är avgörande för företag inom industri och verkstad. Vi har värdefull branschspecifik kunskap och erbjuder ditt företag finansieringslösningar för investeringar i både maskiner och tjänster.

Modern utrustning ger dig avgörande marknadsfördelar och konkurrenskraften gör dig även till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina behov och som med löpande uppgraderingar håller din maskinpark på en toppnivå.

Exempel på utrustning

  • Tillverkningsmaskiner
  • Bearbetningsmaskiner
  • Robotar

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Industri

En förmånligt finansierad maskinpark i en kapitalkrävande bransch är avgörande för företag inom industri och verkstad. Vi har värdefull branschspecifik kunskap och erbjuder ditt företag finansieringslösningar för investeringar i både maskiner och tjänster.

Modern utrustning ger dig avgörande marknadsfördelar och konkurrenskraften gör dig även till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina behov och som med löpande uppgraderingar håller din maskinpark på en toppnivå.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Exempel på utrustning

  • Tillverkningsmaskiner
  • Bearbetningsmaskiner
  • Robotar

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande