iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Bygg

Moderna och konkurrenskraftiga verktyg och maskiner är helt avgörande för att du ska kunna leverera på dina kunders högt ställda krav och förväntningar inom byggsektorns omfattande spelfält.

Leasing och hyra av din utrustning ger dig möjligheter att skaffa nödvändig utrustning med objektet som säkerhet i finansieringen utan att binda kapital.

Att investera i modern utrustning ger dig avgörande marknadsfördelar i upphandlingar samtidigt som konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som dagligen hanterar maskiner och utrustning.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som med löpande utbyten håller maskiner och utrustning på en toppnivå.

Exempel på utrustning

  • Kranar
  • Verktyg och verktygshantering
  • Byggnadsställningar
  • Säkerhetsutrustning

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Bygg

Moderna och konkurrenskraftiga verktyg och maskiner är helt avgörande för att du ska kunna leverera på dina kunders högt ställda krav och förväntningar inom byggsektorns omfattande spelfält.

Leasing och hyra av din utrustning ger dig möjligheter att skaffa nödvändig utrustning med objektet som säkerhet i finansieringen utan att binda kapital.

Att investera i modern utrustning ger dig avgörande marknadsfördelar i upphandlingar samtidigt som konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som dagligen hanterar maskiner och utrustning.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina unika behov och som med löpande utbyten håller maskiner och utrustning på en toppnivå.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Exempel på utrustning

  • Kranar
  • Verktyg och verktygshantering
  • Byggnadsställningar
  • Säkerhetsutrustning

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande