iKredit

Tillsammans gör vi det möjligt

Transport

En förmånligt finansierad vagnpark är en viktig faktor för företag inom transportsektorn. Vi har värdefull branschspecifik kunskap på området och erbjuder ditt företag finansiering för hela din fordonsflotta.

Tuffa miljökrav ökar också behovet av en löpande uppgradering av dina fordon, påbyggnationer och tillbehör för att möta upphandlingskrav hos uppdragsgivare och myndigheter.

Moderna fordon ger dig dessutom avgörande marknadsfördelar samtidigt som konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som brukar fordonen varje dag.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina behov och som med löpande uppgraderingar håller dina fordon på en toppnivå.

Exempel på utrustning

  • Lastbilar
  • Släp
  • Påbyggnationer
  • Tillbehör

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Transport

En förmånligt finansierad vagnpark är en viktig faktor för företag inom transportsektorn. Vi har värdefull branschspecifik kunskap på området och erbjuder ditt företag finansiering för hela din fordonsflotta.

Tuffa miljökrav ökar också behovet av en löpande uppgradering av dina fordon, påbyggnationer och tillbehör för att möta upphandlingskrav hos uppdragsgivare och myndigheter.

Moderna fordon ger dig dessutom avgörande marknadsfördelar samtidigt som konkurrenskraften gör dig till en attraktiv arbetsgivare för dina medarbetare som brukar fordonen varje dag.

Tillsammans med dig tar vi fram den finansieringsmodell som passar dina behov och som med löpande uppgraderingar håller dina fordon på en toppnivå.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss så skapar vi tillsammans den mest förmånliga finansieringen för dig med fokus på nytta, värde och tillväxt över tid.

Exempel på utrustning

  • Lastbilar
  • Släp
  • Påbyggnationer
  • Tillbehör

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande